(+47) 613 41 081 KONTAKT OSS

Du har ingen varer i handlekurven.

Du har ingen varer i handlekurven.

Product was successfully added to your shopping cart.

Angrefrist og reklamasjon

 Priser

Vi tar forbehold om at feil kan forekomme, selv om vi hver dag jobber for å oppgi riktig prisinformasjon. Oppdager vi feil vil vi kontakte deg. Har du spørsmål om priser kan du kontakte oss på nettbutikk@sportenbeitostolen.no

 Utsolgtsituasjoner

Vårt lagersystem er datastyrt for å gi deg som kunde riktigst mulig informasjon. Skulle varen(e) du bestiller allikevel være utsolgt vil vi kontakte deg så snart vi kan.

 Retur ved feil levering og/eller produktfeil

Om vi har feilekspedert ordren, eller det er feil eller mangler ved en vare dekker vi dine dokumenterte returutgifter. Nye varer blir sendt kostnadsfritt.


Retur av produkter:

Dersom du angrer kjøpet betaler du returporto.
UTFYLT ANGRERETTSSKJEMA MÅ FØLGE VAREN VED RETUR TIL OSS.

Angrerettsskjemaet følger alle forsendelser fra oss.

Angrerettskjemaet kan også lastes ned her:

Retur av varer kjøpt i vår nettbutikk sendes til: 


Sporten Beitostølen, nettavdelingen

Bygdinvegen 3782

2953 Beitostølen

Vi setter stor pris på en vedlagt kort kommentar om grunnen til varereturen. Dette gjør det enklere for oss, og din sak vil bli hurtigere behandlet.
Tilbakebetaling skjer gjennom Klarna Finans, og tar normalt 3-4 virkedager. Har du andre spørsmål rundt reklamasjon og retur, send en epost til: nettbutikk@sportenbeitostolen.no

Reklamasjon: 

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Se ellers Forbrukerkjøpsloven.

Angrerett og uavhentede pakker:

Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Utdrag fra angrerettloven

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e). Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant vi ikke har sendt deg feil vare (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 

Du har 14 dagers angrerett. 

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Angrefristens utgangspunkt

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:

a) Opplysningene som nevnt i § 7 førsteledd bokstav a-f.
b) Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d) Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e) Bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) Varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d) Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.


Oppgjør og returkonstnader ved bruk av angreretten

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker

Dersom du ikke henter pakken og ikke gir oss eller Posten noen info om hvorfor, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydende 250,- Dette for å dekke Sporten Beitostølens kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

Når varen er fremstilt etter dine spesifikasjoner

Når varen er fremstilt etter dine spesifikasjoner, det vil si varer som er fremstilt/tilpasset på bakgrunn av dine individuelle valg eller dersom varen har fått et tydelig personlig preg, er det ikke angrerett. Dette gjelder for eksempel ski som er montert etter kundens spesifikasjoner.

Andre opplysninger

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.

Dersom du beholder vare med feil eller mangel, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: Forbrukerrådet

Pakking av returvarer til oss

Når du sender pakker tilbake til oss ved en retur er det en forutsetning at dette gjøres på en måte som ikke forringer varen, varens vareinfo-lapper eller originale emballasje. Varen skal kort og godt være i sin originale stand slik du vil finne den i vår butikk, inklusive emballasje. For varer som returneres slik at original emballasje ødelegges, eller vareinfolapper forsvinner, medfører et gebyr på 200;

Gebyreksempel 1: En jakke som returneres uten lappen med pris, størrelse osv.

Gebyreksempel 2: Om adresse skrives direkte på skoeske, tapes og sendes. Skoesker skal sendes innpakket i for eksempel kraftig gråpapir.

 Varer som er ødelagt helt eller delvis ved returer på grunn av uforsvarlig emballering vil selvsagt belastes kunde i sin helhet. Vi dokumenterer avvik med foto.